Dentální klinika v Karlových Varech

Naše klinika poskytuje kompletní péči o chrup od běžné zubní ordinace až po estetickou stomatologii. V našem týmu najdete pouze skutečné profesionály a odborníky s mnohaletou praxí, kteří jsou nejen primáři nemocnic nebo pracovníci odborných klinik, ale také přednášejí na vysokých školách a odborných sjezdech zubních lékařů a stomatologů.

Dentální Hygiena - Mgr. Darina Šmáliková

Dentální hygienistka provádějící vysoce kvalitní profesionální dentální hygienu založenou na více než 30 letech zkušeností a praxe. 

Stomatochirurgie - MUDr. Lubomír Šmálik, MPH

Po ukončení studia stomatologie na Univerzitě P.J. Šafárika v Košicích v r. 1984 působil na klinice stomatologie a maxilofaciální chirurgie v Košicích. Od roku 2004 do roku 2013 na této klinice vykonával funkci primáře.

MDDr. Firmentová Karin

Po ukončení studia na Univerzitě LF UPJŠ v Košicích, v roce 2019 nastoupila do soukromé ambulance na stomatologické pracoviště . Pracuje v ambulanci v Košicích a v firmě Darident s.r.o. Karlovy Vary od r. 2022. Specializuje se na endodonci a estetiku zubů. Zúčastňuje se pravidelně na různých školeních a praktických kurzů i v zahraničí.   

Zubní chirurgie - MDDr. Marcel Riznič, PhD

Od postgraduálního období působí v oblasti soukromé ambulatní sféry, soustředěné převážně na zubní chirurgii. Zároveň působí jako asistent na akademické půdělékařské fakulty v oboru zubního lékařství.

Zubní chirurgie - MDDr. Rudolf Štrba

Ukončil studium na LF UPJŠ v Košicích v studijním oboru zubní lékařství s vyznamenáním. Po studiu se zaměstnal v soukromé ambulanci v Košicích , kde se věnuje hlavně zubní chirurgii. Působí i na pohotovostní službě v Košicích, kde se setkává s celým spektrem různých bolestivých a zánětlivých stavů ústní dutiny a okolních tkaniv. V naší ambulanci působí od roku 2021. 

MDDr. Zoufalý Jan  

Jan vystudoval lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Hradci Králové. Po ukončení studií pracoval na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2021 pracuje pro firmu Darident s.r.o.. Zaměřuje se na dentoalveolární chirurgii. 

MDDr. Šveigerová Barbora

 Po ukončení studia zubního lékařství na Univerzitě Karlově v Plzni v roce 2018 nastoupila do soukromé zubní ambulance v Plzni a dále v Mostě. Ve firmě Darident s.r.o pracuje od roku 2022 a zaměřuje se převážně na konzervační a protetické lékařství.


Prohlédněte si naši kliniku zblízka.