.

MDDr. Marcel Riznič, PhD 

Od postgraduálneho obdobia sa pohybuje v oblasti súkromnej ambulantnej sféry, sústredenej prevažne na jednodňovú zubnú chirurgiu. Zároveň pôsobí ako odborný asistent na akademickej pôde lekárskej fakulty v odbore zubné lekárstvo. 

V ambulantnej sfére venuje väčšinu času pacientom s potrebou chirurgického ošetrenia v oblasti dutiny ústnej. Jeho zameranie je prevažne sústredené na akútne stavy v stomatochirurgii a rehabilitáciu stomatognátneho systému pomocou implantologicko - protetických rekonštrukcií. Okrem klinickej praxe patrí medzi jeho pracovné povinnosti a zároveň dlhodobé záujmy výuka študentov zubného lekárstva vo forme klinických cvičení a prednášok.

Vzdělání:

2005 - 2011 - Lekárska Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko - obor zubné lekárstvo

2011 - 2015 - Postgraduálne štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia
2015 - trvá - Špecializačné štúdium v odbore maxilofaciálna chirurgia

Praxe:

2011 - trvá - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Košice, sekundárny lekár
2013 - trvá - súkromné zdravotnícke zariadenie ONO DENT s.r.o, ambulantný chirurg
2017 - trvá - súkromné zdravotnícke zariadenie IMPLANT CENTER s.r.o, implantológ, zubný chirurg
2019 - trvá - Poliklinika Budějovická, Innova Stoma s.r.o, stomatochirurg, implantológ

Členství v odborných společnostech:

EACMFS - European association for cranio maxillofacial surgery

SAOMFS - Slovenská spoločnosť oro-maxilofaciálnej chirurgie