Maxilofaciální stomatochirurgie

MUDr. Šmálik

Po ukončení studia na Univerzitě P. J. Šafárika v Košicích v r. 1984 působil na klinice stomatologie a maxilofaciální chirurgie v Košicích. Od r. 2004 do r. 2013 na této klinice vykonával funkci primáře. Svou činnost zaměřil na:

- Zdravotně preventivní péči, zodpovědnost za personál na klinice (100 - 200 osob).

- Zavádění nových metodik v medicínských postupech, výchova nových lékařů a mediků, t.z. pregraduální a postgraduální studium.

- Organizační činnost.

- Přednášková činnost v oblasti maxilofaciální chirurgie.

- Řešení závažných úrazů ve spolupráci s traumatologii, jakož i řešení onkologických pacientů ve spolupráci s onkologickým ústavem.

- Implantologické činnost v rámci dentální, orální implantologie ve spolupráci s protetikem a zaškoleným laborantem.

- Řešení čelistní-ortopedických anomálií (chirurgické intervence).

Provádí také práci jako hlavní konzultant pro Úřad pro dohled nad zdravotní péčí v naší oblasti, a zároveň provádí posudkovou činnost.

Od roku 2015 pracuje v UNsP Prešov jako zástupce primáře pro MFCH.

VZDĚLÁNÍ:

• 1984 - Dosažená kvalifikace Lékař - MUDr. Univerzita P. J. Šafárika, Lékařská fakulta

• 1987- I. Kvalifikační atestace z oboru stomatologie

• 1997- Nástavbová atestace z oboru maxilofaciální chirurgie

• 2008- Odborník pro řízení veřejného zdravotnictví - MPH- MASTER OF PUBLIC HEALTH. Slovenská zdravotnická univerzita - SZÚ, Limbova 12, 833 03 Bratislava (Slovensko). Mezinárodně uznávané vzdělání.

Od roku 2017 je členem výboru oro-maxilofaciální chirurgie na Slovensku.

Na základě dlouholetých zkušeností má ambicí nalézt řešení pro každého pacienta.