Dentální klinika v Karlových Varech

Široký rozsah dentální chirurgie

Stomatochirurgie

Naše ambulance provádí dentální, ústní chirurgii v tomto rozsahu: extrakce prostá a chirurgická, částečná extrakce-hemisekce jednoho kořene zubu, chirurgické řešení komplikací po extrakci (zastavení krvácení,primární uzávěr oroanntrální komunikace..) , repozice zubu, odstranění uzdičky a rušivých vazů ( PLASTIKA) ,chirurgické řešení komplikace po extrakci,chirurgickou předprotetickou úpravu měkých a tvrdých tkaniv, odstranění nekrotické kosti, odstanění cyst malého i velkého rozsahu, resekce kořenového hrotu,odstranění slizniční lézie,manuální repozice pantů a jejich mobilizace,odstranění cizího tělesa z vývodu slinní žlázy, odstranění polojazykový reteční slinné cysty, Sinus lift, augmentace. Chirurgická extrakce zubů moudrosti, které často nemají místo pro prořezání a jsou zdrojem neustále se opakujících problémů ve formě bolestivosti a opakovaných zánětů. Trhání osmiček na klinice se provádí bezbolestně.

Dentoalveorální chirurgie

Chirurgické výkony v ústní dutině v rozsahu malé dentoalveolární (orální) ambulantní chirurgii. Jednoduché a komplikované extrakce zubů, resekce kořenových hrotů, hemisekce, ošetření zápalových stavů dentogeního původu, drenáže, poúrazové ošetření chrupu, chirurgické ošetření paradontu a sliznic, excíze tkaniv na histologické vyšetření, drobné preprotetické chirurgické úpravy, ošetřovaní dentogeních cyst do 1,5 cm, mukokely, ranuly, plastiky oroantrální komunikace.  


V bodech:

extrakce prostá a chirurgická,

částečná extrakce-hemisekce jednoho kořene zubu,

chirurgické řešení komplikací po extrakci (zastavení krvácení, primární uzávěr oroantrální komunikace),

repozice zubu,

odstranění uzdičky a rušivých vazů (PLASTIKA),

chirurgické řešení komplikace po extrakci,

chirurgickou předprotetickou úpravu měkkých a tvrdých tkaniv,

odstranění nekrotické kosti,

odstranění cyst malého i velkého rozsahu,

resekce kořenového hrotu,

odstranění slizniční lézie,

manuální repozice pantů a jejich mobilizace,

odstranění cizího tělesa z vývodu slinné žlázy,

odstranění polojazykové retenční slinné cysty,

Sinus lift,

augmentace,

úrazy tváře a tvářového skeletu,

augumentace a kostní rekonstrukce v oblasti čelusti,

chirurgická extrakce zubů moudrosti.

Tyto služby u nás provádí maxilofaciální chirurgové s dlouholetou praxí a chirurgové pracující na chirurgických sálech.