.

MDDr. Lubomír Šmálik, MPH

Po ukončení studia stomatologie na Univerzitě P.J. Šafárika v Košicích v r. 1984 jsem působil na klinice stomatologie a maxilofaciální chirurgie v Košicích. Od roku 2004 do roku 2013 jsem na této klinice vykonával funkci primáře.

Moje činnost byla zaměřena na:

• Zdravotně preventivní péči o pacienty, zodpovědnost za personál na klinice - 100 až 120 osob.

• Zavádění nových metodik v medicínských postupech, výchova nových lékařů a mediků, t.z. pregraduální a postgraduální studium.

• Organizační činnost.

• Přednášková činnost v oblasti maxilofaciální chirurgie.

• Řešení závažných úrazů ve spolupráci s traumatologii, jakož i řešení onkologických pacientů ve spolupráci s onkologickým ústavem.

• Implantologické činnost v rámci dentální, orální implantologie ve spolupráci s protetikem a zaškoleným laborantem.

• Řešení čelistní-ortopedických anomálií (chirurgické intervence).

Provádím také práci jako hlavní konzultant pro Úřad pro dohled nad zdravotní péčí v naší oblasti a zároveň provádím posudkovou činnost.

Od roku 2015 pracuji v UNsP Prešov jako zástupce primáře pro MFCH.

VZDĚLÁNÍ:

• 1984 - Dosažená kvalifikace Lékař - MUDr. Univerzita P. J. Šafárika, Lékařská fakulta

• 1987- I. Kvalifikační atestace z oboru stomatologie

• 1997- Nástavbová atestace z oboru maxilofaciální chirurgie

• 2008- Odborník pro řízení veřejného zdravotnictví - MPH- MASTER OF PUBLIC HEALTH. Slovenská zdravotnická univerzita - SZÚ, Limbova 12, 833 03 Bratislava (Slovensko). Mezinárodně uznávané vzdělání. 

Od roku 2017 jsem členem výboru oro-maxilofaciální chirurgie na Slovensku. Na základě dlouholetých zkušeností je mou ambicí nalézt řešení pro každého pacienta.